Sökresultat

  • Restaurering (1)
  • Vattenkraft (1)
  • Vägledning (1)
  • Publikation (1)
  • Rapport (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på̊ grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.