1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 9 mars 2020

    Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.