Sökresultat

 • Publikation (4)
 • Tillsynsvägledning (4)
 • Dricksvatten (1)
 • Rapport (3)
 • Små avlopp (2)

 • Publikationer (4)

 • Publikation (4)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Havs- och vattenmyndighetens plan för tillsynsvägledning 2019–2021 riktar sig till tillsynsmyndigheterna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar att genomföra under perioden.

Publikation: Vägledning för effektiv tillsyn av små avlopp

Vägledning för effektiv tillsyn av små avlopp

Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial.

Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2016-2018

Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2016-2018

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en tillsynsvägledningsplan för 2016-2018. Planen beskriver vår tillsynsvägledning under de kommande tre åren och listar specifika insatser för det kommande året.