1. Publicerad: 2 maj 2016

    Den här vägledningen kan användas av såväl tillsynsmyndigheter som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

  2. Publicerad: 17 december 2014

    Den här rapporten är en utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområde.