Sökresultat

 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Faktasida (2)
 • Anslag (1)
 • Bidrag (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Övergödning (1)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Konventioner (1)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Stöd till fiske och vattenbruk

Stöd till fiske och vattenbruk

Havs- och fiskeriprogrammet 2014 - 2020 består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.