Sökresultat

 • Rapport (4)
 • Skagerrak (4)
 • Publikation (4)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Publikation (4)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Små avlopp (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Publikationer (4)

 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

Publikation: Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras.

Publikation: Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Rapporten syftar till att beskriva resultat från analys av tidsserier från marina miljöövervakningsprogram i Sverige med avseende på växtplankton.