Sökresultat

 • Skagerrak (1)
 • Övergödning (1)
 • Publikationer (1)
 • Mer än ett år sedan (1)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Små avlopp (1)
 • Östersjön (1)

 • Publikation (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.