1. Publicerad: 8 mars 2018 Uppdaterad: 22 maj 2018

    Säkerhetsrådet är ett strategiskt organ för att stärka och koordinera myndighetens säkerhetsarbete avseende informationsskydd, otillbörlig påverkan samt brand- och skalskydd.