Sökresultat

  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Publikation (1)
  • Rapport (1)
  • Vattenförvaltning (1)
  • Vägledning (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Följder av Weserdomen i svensk rättstillämpning

Följder av Weserdomen i svensk rättstillämpning

Drygt ett år efter att EU-domstolen meddelat dom i målet om muddringsarbeten i floden Weser (Weserdomen) har ett antal domar meddelats från svenska domstolar som hänvisat till denna i samband med tillämpningen av miljökvalitets­normerna för vatten och miljöbalkens allmänna hänsynsregler.