Sökresultat

 • Dricksvatten (2)
 • Grundvatten (2)
 • Rapport (2)
 • Publikation (2)
 • Vägledning (1)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

För en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning.

Publikation: Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete

Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete

Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.