1. Publicerad: 12 augusti 2020

  Syftet med denna rapport är att beskriva och förklara det underlagsmaterial för en e-tjänst för ansökan för små avloppsanläggningar som har tagits fram i projektet Smartare miljöinformation – små avlopp.

 2. Publicerad: 1 april 2013 Uppdaterad: 1 april 2013

  Effekter på fritidsfisket efter införandet av ett fiskefritt område innanför Orust och Tjörn

 3. Publicerad: 3 juli 2013

  Sport- och fritidsfiske är populärt i Sverige. Varje år fiskar ungefär en miljon svenskar på sin fritid. Tillsammans motsvarar det ungefär 14 miljoner fiskedagar med olika redskap.

 4. Publicerad: 30 januari 2017

  Här hittar du som tillsynsvägleder och handlägger ärenden om små avlopp rapporter och vägledningsdokument.

 5. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 1 oktober 2019

  Information för dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse samt fastighetsägare angående avloppsanläggningar dimensionerade för högst 200 personer.

 6. Publicerad: 3 mars 2017

  Här hittar du våra rapporter om restaurering i både salt- och sötvatten. Rapporterna presenteras i kronologisk ordning med de senaste överst.

 7. Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

 8. Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

 9. Rapporter i olika utgivningsserier, återrapportering, annan återkommande rapportering och publikationer som inte ingår i vår rapportserie.

 10. Redovisning av resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)