1. Publicerad: 13 mars 2017

 2. Här hittar du rapporter om vattenbruk. Fler rapporter hittar du på sidan Publikationer .

 3. Publicerad: 18 januari 2019

  Här kommer HaV:s och andras rapporter om marin kartering att finnas.

 4. Redovisning av resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

 5. Rapporter i rapportserien Utvärdering av miljömål.

 6. Rapporter med lägesbeskrivningar av Sveriges EU-bad inför badsäsongerna.

 7. Rapporterna ger korta sammanfattningar av konferensen Havs- och vattenforum.

 8. Rapporter framtagna inom forskningsprogrammet Zorro (Zostera restoration).

 9. Rapporter i rapportserien Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023.

 10. Rapporter som utgör underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.