1. Publicerad: 3 juli 2013

  Sport- och fritidsfiske är populärt i Sverige. Varje år fiskar ungefär en miljon svenskar på sin fritid. Tillsammans motsvarar det ungefär 14 miljoner fiskedagar med olika redskap.

 2. Publicerad: 3 mars 2017

  Här hittar du våra rapporter om restaurering i både salt- och sötvatten. Rapporterna presenteras i kronologisk ordning med de senaste överst.

 3. Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

 4. Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

 5. Rapporter i olika utgivningsserier, återrapportering, annan återkommande rapportering och publikationer som inte ingår i vår rapportserie.

 6. Publicerad: 23 maj 2016

  Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

 7. Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2012.

 8. Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2013.

 9. Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2014.

 10. Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2015.