Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (2)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (1)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Tillstånd till vattenkraftverk

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.