Sökresultat

  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Tillstånd (1)
  • Vattenbruk (1)
  • Tillsynsvägledning (1)
  • Vägledning (1)

  • Vägledningar (1)

  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Alla åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs.