1. Publicerad: 26 april 2018 Uppdaterad: 12 november 2018

    Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.

  2. Publicerad: 22 maj 2018 Uppdaterad: 19 december 2018

    Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.