Sökresultat

  • Havsförvaltning (1)
  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Miljömål och direktiv (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: 1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.