Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Miljödata (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)

 • Faktasida (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Faktasida: 1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.