Sökresultat

  • Internationellt arbete (1)
  • Miljödata (1)
  • Sötvatten (1)
  • Faktasida (1)

  • Konventioner (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Europeiska miljöbyrån (EEA)

Europeiska miljöbyrån (EEA)

EEA tillhandahåller oberoende information om Europas miljö till allmänhet och beslutsfattare, baserat på data som Sverige och andra länder i Europa rapporterar in. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för den nationella rapporteringen av data om miljötillståndet i och belastningen på våra havs- och sötvattensmiljöer.