1. Publicerad: 15 december 2017

    EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.

  2. Publicerad: 3 oktober 2016

    Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll.