1. Publicerad: 27 november 2014 Uppdaterad: 8 november 2017

    Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

  2. Publicerad: 3 oktober 2014 Uppdaterad: 6 februari 2019

    Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.