1. Publicerad: 5 oktober 2015 Uppdaterad: 3 augusti 2020

    Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.

  2. Publicerad: 3 juli 2015 Uppdaterad: 6 maj 2019

    Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!