1. Publicerad: 10 oktober 2017 Uppdaterad: 15 oktober 2019

    Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

  2. Publicerad: 15 oktober 2019

    Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2019.

  3. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 12 mars 2018

    Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2017.