Sökresultat

  • Intern service (2)
  • Publikation (2)
  • Publikation (2)

  • Publikationer (2)

  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Havs- och vattenmyndighetens samrådshandbok

Havs- och vattenmyndighetens samrådshandbok

Den här handboken är ett stöd till medarbetare som arbetar med samråd. Den är framtagen av kommunikationsenheten tillsammans med juridiska enheten och några erfarna utredare.

Publikation: Skrivhandledning om klarspråk

Skrivhandledning om klarspråk

Den här skrivhandledningen hjälper oss som jobbar på HaV att öka begripligheten i våra texter och därmed öka nyttan för alla som läser dem.