Sökresultat

 • Bidrag (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Övergödning (2)
 • Anslag (1)
 • Blanketter (1)

 • Anslag och bidrag (2)

 • Faktasida (1)
 • Utlysning (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Under 2018 påbörjas en satsning för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.