Sökresultat

 • Dricksvatten (1)
 • Grundvatten (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Faktasida (1)
 • Senaste året (1)
  • Skyddade områden (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Riksintresse för dricksvattenanläggningar

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.