Sökresultat

  • Fritidsfiske (1)
  • Publikation (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Yrkesfiske (1)
  • Östersjön (1)
  • Publikationer (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Publikation (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.