Sökresultat

 • Fredade arter (3)
 • Marina däggdjur (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Främmande arter (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler

 • Arter (1)
 • Konventioner (1)
 • Publikationer (1)

 • Art (1)
 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Tumlare

Tumlare

Tumlare är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar. I Östersjön finns en helt egen population tumlare som nu är akut hotad.

Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.

Publikation: Åtgärdsprogram för tumlare 2008 - 2013

Åtgärdsprogram för tumlare 2008 - 2013

Åtgärdsprogrammet för bevarande av tumlare ( Phocoena phocoena ) är ett vägledande men inte bindande aktionsprogram framtaget av Naturvårdsverket och Fiskeriverket.