Sökresultat

 • Fiskevård (3)
 • Vattenkraft (3)
 • Bidrag (2)
 • Forskning (1)
 • Restaurering (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Visa fler

 • Miljöhot (2)
 • Samordningsområden (1)

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet. 

Faktasida: Triple lakes

Triple lakes

Lockesjön, Näkten och Revsundssjön är tre näringsfattiga sjöar i Jämtland. De ligger i ett område där omfattande delar av vattendragen är påverkade av timmerflottning och kraftutvinning. Triple lakes syftar till att återställa skadade miljöer och minska pågående miljöpåverkan. HaV medfinansierar projektet med cirka nio miljoner kronor.