1. Publicerad: 30 oktober 2013

    Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11. Denna rapport sammanfattar kunskapsläget vad gäller fiskvandring.

  2. Publicerad: 2 december 2015

    Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.