Sökresultat

 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (2)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Publikationer (2)
 • Fritidsfiske (1)
 • Publikation (2)
 • Visa fler
 • Skyddade områden (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Publikation (2)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: FINFO 2007:2 Effekter av fredningsområden på fisk och kräftdjur i svenska vatten

FINFO 2007:2 Effekter av fredningsområden på fisk och kräftdjur i svenska vatten

Fiskeriverket har på uppdrag av regeringen analyserat vilken inverkan befintliga akvatiska fredningsområden i svenska vatten har haft på bestånd av fisk och kräftdjur. På basen av dessa utvärderingar identifieras kunskapsluckor och dras riktlinjer upp för fortsatta studier av fredningsområden som fiskevårdande åtgärd.

Publikation: Utvärdering av fiskefria områden

Utvärdering av fiskefria områden

Fiskefria områden innebär fiskeförbud året runt i avgränsade områden. I den här rapporten sammanfattar vi och utvärderar resultaten av att inrätta fiskefria områden i regioner där fisk- och skaldjursbestånd varit märkbart försvagade.