Sökresultat

  • Arter med åtgärdsprogram (1)
  • Fiskar (1)
  • Ryggradslösa djur (1)
  • Publikation (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Fiskeriverket har utrett behoven av och förutsättningarna för åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur där nationella och internationella åtaganden ställer krav på skydd och där fisketrycket är en del av hotbilden.