Sökresultat

 • Farliga ämnen (1)
 • Kattegatt (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Konventioner (1)
 • Faktasida (1)
 • Senaste året (1)
  • Internationellt arbete (1)
  • Skagerrak (1)
  • Skräp/marint skräp (1)
  • Övergödning (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.