Sökresultat

  • Blanketter (1)
  • Handel (1)
  • Fångstmottagare (1)

  • Faktasida (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rapportering för fångstmottagare

Rapportering för fångstmottagare

Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten.