1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 september 2020

    Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

  2. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 21 januari 2015