Sökresultat

 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Östersjön (2)
 • Publikationer (2)
 • Publikation (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
  • Fritidsfiske (1)
  • Kattegatt (1)
  • Rapport (1)
  • Skagerrak (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.