Sökresultat

  • Marina däggdjur (1)
  • Östersjön (1)
  • Konventioner (1)
  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön

Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön

Ascobans verkar för förhindrande av bifångster, mot försämringar av småvalars livsmiljöer och för ökad kunskap om och förståelsen för dessa djur.