1. Publicerad: 10 oktober 2017 Uppdaterad: 15 oktober 2019

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2021. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras.

 2. Publicerad: 20 oktober 2020

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

 3. Publicerad: 15 oktober 2019

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2019.

 4. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 12 mars 2018

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2017.