Sökresultat

 • Nyhet (63)
 • Fångstmottagare (1)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Små avlopp (9)
 • Yrkesfiske (9)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (36)
 • Vägledningar (9)
 • Samordningsområden (18)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (6)
 • Senaste månaden (11)
 • Senaste året (63)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Nyhetsbrev för små avlopp december 2019

Nyhetsbrev för små avlopp december 2019

Denna månad berättar vi om fortsatta träffar om den nya vägledningen för prövning av små avlopp på länsstyrelserna och på HaV och om nya intressanta rapporter.

Nyhet: Fiske som fördelas genom fiskemöjligheter och fiskerättigheter från 1 januari 2020

Fiske som fördelas genom fiskemöjligheter och fiskerättigheter från 1 januari 2020

Kvoterna för 2020-års fiske för Västerhavet beslutas sent i december i år vilket innebär för få kvarvarande arbetsdagar under året för fördelningen av individuella fiskemöjligheter och fiskerättigheter för år 2020.

Nyhet: Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Havs- och vattenmyndigheten har remitterat ett förslag som främst gäller justeringar av bestämmelser som huvudsakligen omfattas av våra föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet, men även några mindre justeringar i andra föreskrifter.

Nyhet: Verktyg för bättre vatten nu på webben

Verktyg för bättre vatten nu på webben

Låter Smultronmetoden, Vattnet i skolan eller Framtidshistoria spännande? Det är bara några av de verktyg för bättre vatten som är framtagna inom Interregprojektet Water Co-Governance och som nu finns på webben.

Nyhet: Totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020

Totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020

Havs- och vattenmyndigheten vill med denna nyhet förtydliga att det blir ett totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020. Detta beslut fattades av EU:s fiskeministrar den 14 oktober efter förhandlingar om fiskemöjligheter i Östersjön under 2020.

Nyhet: Uppdatering från projektet för Elektronisk fångstrapportering

Uppdatering från projektet för Elektronisk fångstrapportering

Arbetet med att ta fram det nya systemet för elektronisk fångstrapportering fortsätter och just nu med fokus på en mobilanpassad lösning för det småskaliga fisket (hav och sjö).

Nyhet: Samarbete mot minskat näringsläckage i Lillån på Dalboslätten

Samarbete mot minskat näringsläckage i Lillån på Dalboslätten

Madeleine Svärd är utbildad mark/växtagronom och arbetar på Dalslands Miljö- och Energiförbund som åtgärdssamordnare. Utmaningen med hennes uppdrag inom LEVA (Lokalt Engagemang för Vatten) på Dalboslätten är att både sträva efter god vattenkvalitet och samtidigt bibehålla produktionen med bra skördar.

Nyhet: Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31

Nyhet: Stöd med anledning av torskfiskestoppet i Östersjön 2019

Stöd med anledning av torskfiskestoppet i Östersjön 2019

Jordbruksverket kommer med anledning av fiskestoppet i Östersjön 2019 betala ut ett stöd till yrkesfiskare med fiske- och torsklicens.

Nyhet: Välbesökt dikes- och LEVA-träff i fält

Välbesökt dikes- och LEVA-träff i fält

Det var trångt på småvägarna kring Abild öster om Falkenberg, när LEVA och projektet med studiecirklar för underhåll av diken bjöd in till en fältdag.