Sökresultat

 • Nyhet (37)
 • Fångstmottagare (1)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Små avlopp (7)
 • Yrkesfiske (7)
 • Visa fler

 • Yrkesfiske (18)
 • Skyddade områden (5)
 • Vägledningar (7)
 • Samordningsområden (7)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (34)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp mars 2018

Nyhetsbrev små avlopp mars 2018

I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya referat och om att Länsstyrelsen tar över GIS-stödet.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp april 2018

Nyhetsbrev små avlopp april 2018

I aprils nyhetsbrev om små avlopp kan du bland annat läsa om en ny rapport om servicerapportering på hemsidan, LOVA-projekt och GIS-stödet.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp juni 2018

Nyhetsbrev små avlopp juni 2018

I juni månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en ny sida om GIS-stödet, en fråga och svar om miljösanktionsavgift och slutbetänkande från utredningen Hållbara vattentjänster.

Nyhet: Remiss om ändrade regler för det pelagiska fisket

Remiss om ändrade regler för det pelagiska fisket

HaV remitterar nu ett förslag om fördelningen av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter. Lämna ditt svar senast den 15 september.

Nyhet: Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder

Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder

EU har antagit en ny förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. Den nya förordningen ger ökade möjligheter att vidta regionala åtgärder för fiskets bedrivande på initiativ av berörda medlemsländer efter samråd med intressenter.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp februari 2019

Nyhetsbrev små avlopp februari 2019

I detta utskick kan du bland annat läsa om vägledning på remiss, ny fråga och svar, nytt referat på dom, ny rapport och utbildningar i Gis-stödet.

Nyhet: Nya regler för kustnära bestånd från Västernorrland- till norra Uppsala läns kust

Nya regler för kustnära bestånd från Västernorrland- till norra Uppsala läns kust

Från den 1 september 2019 träder nya fiskebestämmelser i kraft från gränsen mellan Östhammars och Tierps kommuner till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län.

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 27 juni 2019.

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 25 juni 2019

Nyhet: HaV upphäver förbud mot visst fiske av lax i Östersjön

HaV upphäver förbud mot visst fiske av lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten upphäver tidigare beslut om fiskestopp av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön.