1. Publicerad: 17 juli 2020

  Utökat förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Sedan den 5 juli råder förbud mot visst laxfiske i området. Från den 18 juli 2020 stoppas även fiske inom terminalfiskeområdena i Skellefte älv och Lule älv.

 2. Publicerad: 27 oktober 2020

  Yttrande över remiss om Handläggarstöd med riktlinjer för utsläpp från anmälningspliktiga avloppsreningsverk 200-2000 pe

  Havs- och vattenmyndigheten lämnat synpunkter på remissen om Handläggarstöd med riktlinjer för utsläpp från anmälningspliktiga avloppsreningsverk 200-2000 pe.

 3. Publicerad: 27 januari 2017 Uppdaterad: 1 november 2019

  Bratten - Fiskereglering i skyddade områden

  Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

 4. Publicerad: 27 oktober 2020

  Åtgärdssamordnare och psykologisk medlare - Nyheter om lokalt åtgärdsarbete

  Våtmarker, fältvandringar och vattengrupper är några av åtgärderna som Lea Schneider, projektledare på Hushållningssällskapet och LEVA-åtgärdssamordnare, arbetar med i sitt område LEVA-Kattegatt.

 5. Publicerad: 7 januari 2020 Uppdaterad: 27 oktober 2020

  Uppföljning av åtgärder mot övergödning (2020) - Regeringsuppdrag

  Havs- och vattenmyndigheten ska, i syfte att öka kunskapen om åtgärders effekt mot övergödning, analysera hur uppföljningen av olika åtgärders effekt kan förbättras.

 6. Publicerad: 27 oktober 2020

  Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd

  Rapporten sammanfattar resultaten av sju LOVA-projekt som har genomförts under 2019-2020. Syftet med projekten har varit att kommunerna skulle utvärdera sin egen prövningsprocess för små avlopp för att säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion.

 7. Publicerad: 27 oktober 2020

  Fiskevårdsprojekt gav rekordmånga laxar

  Antalet laxar som passerar fiskvägarna i Jockfall och Linafallet i Norrbotten har ökat rejält på senare tid. En bidragande del till den glädjande ökningen är att länsstyrelsen i Norrbotten renoverat fiskvägarna under vintern 2019. HaV har finansierat arbetet med cirka 2,8 miljoner kronor.

 8. Publicerad: 18 april 2018

  Nyhetsbrev små avlopp april 2018

  I aprils nyhetsbrev om små avlopp kan du bland annat läsa om en ny rapport om servicerapportering på hemsidan, LOVA-projekt och GIS-stödet.

 9. Publicerad: 3 juli 2020

  Nyhetsbrev små avlopp juli 2020

  I juli månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om konsumenträtt, nytt material för att utveckla e-tjänst för ansökan och att få känner till att ROT-avdrag medges för enskilt avlopp.

 10. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 13 november 2018

  Bathing Water Quality

  With a long coastline and many lakes, Sweden has many beaches and swimming areas. Our agency oversees the regulations and guidelines related to bathing water quality in Sweden.