Sökresultat

 • Nyhet (70)
 • Bidrag (1)
 • Föreskrift (1)
 • Handel (1)
 • Regler (4)
 • Små avlopp (11)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (6)

 • Yrkesfiske (28)
 • Vägledningar (13)
 • Samordningsområden (29)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (60)
 • Mer än ett år sedan (10)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Utökat förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Utökat förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Sedan den 5 juli råder förbud mot visst laxfiske i området. Från den 18 juli 2020 stoppas även fiske inom terminalfiskeområdena i Skellefte älv och Lule älv.

Nyhet: Ändrade redskapsregler i Skagerrak och Nordsjön

Ändrade redskapsregler i Skagerrak och Nordsjön

Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

Nyhet: Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

HaV har fattat beslut om två ändringar i nationella fiskeregler. De ökar selektiviteten i fiske med bottentrål. Från och med 1 november ska Seltra med 300 mm panel användas i Skagerrak utanför trålgränsen vid fiske med maskstorlek 90 – 119 mm. På trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt får lyftet bestå av Seltra-300 lyft.

Nyhet: Ändrade redskapsregler i Kattegatt

Ändrade redskapsregler i Kattegatt

Från och med 31 maj gäller ändrade redskapsregler i Kattegatt efter EU-beslut om kvoter. HaV informerade om detta i december 2019. Här kommer en uppdatering med utförligare information om vad som gäller och vilka redskapskoder som ska användas.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp juli 2020

Nyhetsbrev små avlopp juli 2020

I juli månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om konsumenträtt, nytt material för att utveckla e-tjänst för ansökan och att få känner till att ROT-avdrag medges för enskilt avlopp.

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.

Nyhet: Möjlighet för stöd till dig som drabbats ekonomiskt i samband med Covid-19

Möjlighet för stöd till dig som drabbats ekonomiskt i samband med Covid-19

I samband med den rådande situationen med Covid-19 finns det nu möjlighet att söka stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet.

Nyhet: HaV omprövar beslut om landningskontroll vid årets laxfiske

HaV omprövar beslut om landningskontroll vid årets laxfiske

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten ändrat sina allmänna råd om resor inom landet från och med den 13 juni har HaV omprövat sitt tidigare beslut om att inte närvara fysiskt vid årets laxfiske.

Nyhet: Nya regler för laxfisket i norra Sverige

Nya regler för laxfisket i norra Sverige

Den 1 juni träder nya regler i kraft som berör det yrkesmässiga fisket av lax i Bottenviken och direkt anknytande sötvattensområden.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp september 2018

Nyhetsbrev små avlopp september 2018

I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya utbildningar, projekt, rapporter och vårt svar på en debattartikel om små avlopp i Svenska Dagbladet.