Sökresultat

 • Nyhet (78)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Små avlopp (11)
 • Yrkesfiske (5)
 • Östersjön (1)
 • Visa fler

 • Yrkesfiske (38)
 • Vägledningar (12)
 • Samordningsområden (28)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (9)
 • Senaste året (73)
 • Mer än ett år sedan (5)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Förbud för ålfiske under tre månader

Förbud för ålfiske under tre månader

Havs- och vattenmyndigheten inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021. Vi inför också en stärkt fiskerikontroll av ålfisket.

Nyhet: Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

HaV har fattat beslut om två ändringar i nationella fiskeregler. De ökar selektiviteten i fiske med bottentrål. Från och med 1 november ska Seltra med 300 mm panel användas i Skagerrak utanför trålgränsen vid fiske med maskstorlek 90 – 119 mm. På trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt får lyftet bestå av Seltra-300 lyft.

Nyhet: Corona-anpassad träff i Enköping

Corona-anpassad träff i Enköping

Samordnarna i Norra Östersjöns vattendistrikt (NÖVD) har inte kunnat träffas som planerat på grund av corona. Men i förra veckan var det äntligen dags, en corona-anpassad träff i Enköping.

Nyhet: Ändrade redskapsregler i Kattegatt

Ändrade redskapsregler i Kattegatt

Från och med 31 maj gäller ändrade redskapsregler i Kattegatt efter EU-beslut om kvoter. HaV informerade om detta i december 2019. Här kommer en uppdatering med utförligare information om vad som gäller och vilka redskapskoder som ska användas.

Nyhet: Slutrapport från projektet Water Co-Governance

Slutrapport från projektet Water Co-Governance

Rapporten ”Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten” redogör för resultat och erfarenheter från de svenska pilotprojekten i Interregprojektet Water Co-Governance.

Nyhet: Förtydligande om förhandsanmälan i e-loggbok

Förtydligande om förhandsanmälan i e-loggbok

Vid förhandsanmälan ska både total mängd fångst ombord och fångst som ska landas anges.

Nyhet: Nyhetsbrev för små avlopp maj 2020

Nyhetsbrev för små avlopp maj 2020

Här kommer maj månads nyhetsbrev som handlar om projektet Smartare miljöinformation, webbutbildning i GIS-stöd och en ny rapport.

Nyhet: Totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020

Totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020

Det är totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020. Detta beslut fattades av EU:s fiskeministrar den 14 oktober 2019 efter förhandlingar om fiskemöjligheter i Östersjön under 2020.

Nyhet: Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen.

Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen.

Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 6:e maj kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll.

Nyhet: Hav och land hänger ihop

Hav och land hänger ihop

För Andreas Höglind, åtgärdssamordnare i LEVA:s pilotområde på Orust är det viktigt att se den stora bilden, att förstå att allt hänger ihop. Övergödning har länge varit ett känt problem för kustvattnet runt Orust, som till stor del består av trånga fjordar med stora naturvärden som är känsliga för störningar. - Vi måste tänka på miljön både på land och i vatten och göra åtgärder utifrån allt detta.