Sökresultat

 • Nyhet (57)
 • Fångstmottagare (1)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Små avlopp (8)
 • Yrkesfiske (8)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (33)
 • Vägledningar (8)
 • Samordningsområden (16)

 • Senaste dagen (4)
 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (11)
 • Senaste året (57)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31

Nyhet: Stöd med anledning av torskfiskestoppet i Östersjön 2019

Stöd med anledning av torskfiskestoppet i Östersjön 2019

Jordbruksverket kommer med anledning av fiskestoppet i Östersjön 2019 betala ut ett stöd till yrkesfiskare med fiske- och torsklicens.

Nyhet: Systemunderhåll på Fiskerätt och Fångstintygsportalen 20 november

Systemunderhåll på Fiskerätt och Fångstintygsportalen 20 november

Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 20 november kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll.

Nyhet: Välbesökt dikes- och LEVA-träff i fält

Välbesökt dikes- och LEVA-träff i fält

Det var trångt på småvägarna kring Abild öster om Falkenberg, när LEVA och projektet med studiecirklar för underhåll av diken bjöd in till en fältdag.

Nyhet: Östersjöns fiskemöjligheter för 2020 klara

Östersjöns fiskemöjligheter för 2020 klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskemöjligheter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.

Nyhet: Träff för åtgärdssamordnarna i Halland

Träff för åtgärdssamordnarna i Halland

De halländska piloterna var värdar och arrangerade inspirationsdagar för alla åtgärdssamordnare. Mycket givande dagar, att få träffa alla och utbyta erfarenheter är alltid uppskattat.

Nyhet: Det pelagiska systemet förlängs i 10 år

Det pelagiska systemet förlängs i 10 år

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fattat beslut om att förnya de överförbara fiskerättigheterna för det pelagiska fisket i ytterligare 10 år.

Nyhet: Vilken teknisk utrustning använder du ombord?

Vilken teknisk utrustning använder du ombord?

HaV arbetar med ett projekt för att ta fram ett nytt system för elektronisk fångstrapportering. Nu behöver vi din hjälp med att svara på tre korta frågor om vilken teknisk utrustning du använder ombord. Stort tack!

Nyhet: Möjlighet att lämna synpunkter inför remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter

Möjlighet att lämna synpunkter inför remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter

HaV vill få in viktiga synpunkter inför remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter i ett tidigt skede. Du kan därför lämna synpunkter på bifogad samrådshandling fram till den 1 maj.

Nyhet: Nätverkande diplomat i Enköping

Nätverkande diplomat i Enköping

I LEVA-projektet samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden finns flera utmaningar men också många möjligheter. Området är stort, många och mycket har påverkan på vattnet och det administrativa arbetet med miljöåtgärder upplevs som besvärlig.