Sökresultat

 • Nyhet (71)
 • Fångstmottagare (1)
 • Kvoter (2)
 • Regler (4)
 • Små avlopp (9)
 • Yrkesfiske (10)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (43)
 • Vägledningar (9)
 • Samordningsområden (19)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (70)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen

Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen

Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 22 januari kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll. Fiskerätt och Fångstintygsportalen kommer ligga nere.

Nyhet: Information om regler för fiske efter skarpsill i Östersjön

Information om regler för fiske efter skarpsill i Östersjön

Du som fiskar i Östersjöns delområde 22-27 och använder trål med maskstorlek i intervallet 16-31 mm bedriver riktat fiske efter skarpsill. I detta fiske finns en fångstbegränsning som innebär att fångsten som mest får bestå av 45 procent sill/strömming uttryckt i levande vikt.

Nyhet: Skapar förtroende över en kopp kaffe i Saxån-Braån 

Skapar förtroende över en kopp kaffe i Saxån-Braån 

Robert Andersson är åtgärdssamordnare i Saxån-Braåns vattenråd, anställd av Landskrona stad. Han är landskapsvetare med stort intresse för vatten och har Saxån-Braåns avrinningsområde som sitt arbetsfält.

Nyhet: Förenkling i ristfisket

Förenkling i ristfisket

Från och med januari 2020 behöver inte längre bottentrålar med artsorterande rist godkännas och plomberas av HaV före användning.

Nyhet: HaV föreslår ändring i föreskrifter för att öka selektivitet i trålfisket i Skagerrak och Kattegatt

HaV föreslår ändring i föreskrifter för att öka selektivitet i trålfisket i Skagerrak och Kattegatt

På grund av beståndssituation för i synnerhet torsk i Kattegatt och Skagerrak finns det behov av att införa åtgärder i syfte att minska fiskeridödlighet för torsk. En viktig komponent är att förbättra redskapsselektiviteten.

Nyhet: Kvoterna för Västerhavet klara

Kvoterna för Västerhavet klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om 2020 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Nyhet: 5 miljoner till åtgärdsprojekt mot övergödning

5 miljoner till åtgärdsprojekt mot övergödning

Katrineholms kommun och projektet i Öljaren får 5 miljoner kronor i bidrag från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Nyhet: Systemunderhåll på Fiskerätt och Fångstintygsportalen 17 december

Systemunderhåll på Fiskerätt och Fångstintygsportalen 17 december

Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 17 december kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll.

Nyhet: Ändrat riksintresse i havet och havsplaner

Ändrat riksintresse i havet och havsplaner

I december beslutar HaV om vissa ändringar av områden av riksintresse för yrkesfiske, efter remiss som vi lämnade i april. Ändringarna rör områden i havet och då främst inom respektive havsplaneområde. Ändringarna gäller från den 1 februari 2020.

Nyhet: Totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020

Totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020

Havs- och vattenmyndigheten vill med denna nyhet förtydliga att det blir ett totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020. Detta beslut fattades av EU:s fiskeministrar den 14 oktober efter förhandlingar om fiskemöjligheter i Östersjön under 2020.