1. Publicerad: 26 januari 2018

  Projektets mål har varit att ta fram en nationell systematik för registrering av uppgifter om små avlopp som skapar förbättrade möjligheter till insamling av tillförlitliga data om små avlopp.

 2. Publicerad: 23 augusti 2017 Uppdaterad: 20 mars 2018

  I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

 3. Publicerad: 7 juli 2015 Uppdaterad: 8 juni 2020

  Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

 4. Publicerad: 7 juni 2021

  I detta projekt från undersökte Luleå Tekniska Universitet design-, funktions- och tillsynsprinciper för markbaserade anläggningar med hjälp av litteraturstudier och intervjuer. Syftet var att bidra till utformning av relevanta bedömningskriterier för markbaserade reningsanläggningar som kan användas vid prövning och tillsyn.

 5. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

 6. Publicerad: 15 januari 2016 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea) - ICES - är en organisation som samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten inklusive Nordsjön och Östersjön. ICES producerar en mängd publikationer av olika slag och många är fritt tillgängliga på rådets hemsida

 7. Publicerad: 30 januari 2017

  Denna manual är avsedd att ge vägledning för att använda ett nyutvecklat verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar.

 8. Publicerad: 10 januari 2017 Uppdaterad: 3 augusti 2018

  Syftet med projektet var att öka kunskapen och medvetenheten om vakuumsystemen med fokus på användarvänlighet.

 9. Publicerad: 17 december 2020

  Denna rapport redogör för resultat och erfarenheter från de svenska pilotprojekten i Interregprojektet Water Co-Governance som genomfördes 2016-2020. Vattenråden som deltagit som pilotprojekt har arbetat med frågan hur lokalt deltagande och samverkan för att förbättra vattenmiljöerna kan öka.

 10. Här hittar du rapporter om kalkning. Fler rapporter hittar du på sidan Publikationer .