Sökresultat

 • Miljöhot (56)
 • Senaste året (56)
 • Algblomning (14)
 • Badvatten (11)
 • Bidrag (5)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Visa fler
 • Dricksvatten (4)
 • Farliga ämnen (11)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (2)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Försurning (4)
 • Grundvatten (4)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Jordbruk (1)
 • Kalkning (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Restaurering (7)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Små avlopp (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vrak (10)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (5)

 • Avlopp (2)
 • Fritidsbåtar (2)

 • Faktasida (54)
 • Vanlig fråga (2)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (13)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Strandstädning

Strandstädning

Stora mängder skräp dumpas i havet varje år. Troligtvis sjunker det mesta till botten, resten flyter omkring på havsytan eller spolas upp på stränder. HaV stöttar och ger bidrag till initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden.

Faktasida: Spökgarn och andra förlorade redskap

Spökgarn och andra förlorade redskap

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år. Problemet är uppmärksammat och flera organisationer arbetar för att städa bort gamla redskap.

Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Nu erbjuder Havs- och vattenmyndigheten ägare av uttjänta fritidsbåtar att återvinna den till ett subventionerat pris. Möjligheten ges så länge pengarna – fyra miljoner kronor – räcker, dock längst till och med 31 december 2020.

Faktasida: Ansvar för vatten – vem gör vad?

Ansvar för vatten – vem gör vad?

Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad inom vattenresurser och vattenmiljön.

Faktasida: Vattenbrist

Vattenbrist

Under tider med ovanligt låg nederbörd kan den normala vattennivån förändras så illa att områden drabbas av vattenbrist.

Faktasida: Tips för att spara vatten

Tips för att spara vatten

Här får du några enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.

Faktasida: Vattenbrist och torka – så påverkar det vattenmiljön

Vattenbrist och torka – så påverkar det vattenmiljön

Miljön påverkas på flera sätt när det är vattenbrist och torka. Här kan du läsa om vilka konsekvenser det blir för miljön.

Faktasida: Klimat

Klimat

Klimatförändringar påverkar hav och sötvatten. Vattenflöden förändras, havsnivån stiger och haven blir surare. Hur vi tar hand om våra hav, sjöar och vattendrag har betydelse för hur de klarar klimateffekterna. Hav och sötvatten bidrar också till att begränsa klimatförändringen genom att ta upp växthusgaser och genom att stödja produktionen av förnybar energi.

Faktasida: Algblomning i Norra Östersjön

Algblomning i Norra Östersjön

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Vanlig fråga: Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Badvatten Algblomning Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats? På Badplatsen kan du se inrapporterade uppgifter om algblomning vid svenska större badplatser ( EU-bad och