Sökresultat

  • Vårt uppdrag (1)
  • Senaste veckan (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Senaste månaden (1)
  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Långsiktig strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet (2018)

Långsiktig strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014-2020.