1. Vattentemperatur och kvalitet på badvatten på västkusten

  Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser på den svenska västkusten.

 2. Vattentemperatur och kvalitet på badvatten på sydkusten

  Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser på den svenska sydkusten.

 3. Vattentemperatur och kvalitet på badvatten på ostkusten

  Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser längs den svenska östkusten samt på Öland och Gotland.

 4. Publicerad: 21 februari 2020

  Minskad övergödning i Tidan

  I Tidans avrinningsområde är problemen främst vattenkvalitet och grumlighet. Förutom att minska övergödningen jobbar åtgärdssamordnarna också med att öka landskapets vattenhållande förmåga och buffringskapacitet. Projektet leds av Hushållningssällskapet för Tidans vattenförbund och kommer att pågå fram till slutet av 2023.

 5. Vattentemperatur och kvalitet på badvatten på Norrlandskusten

  Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser längs Norrlandskusten.

 6. Digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat

  Sveriges utmaningar och möjligheter som ordförande för CCAMLR.

 7. Publicerad: 22 december 2020

  Beslutat om pelagiska kustkvoter och regional tilldelning i Östersjön

  Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare. Inför år 2021 har följande kvantiteter avsatts till kust- och regionalkvoter på basen av beslut om kvottilldelning av EU:s jordbruks- och fiskeministrar 20 oktober 2020.

 8. Publicerad: 2 september 2020

  Intranät - E-tjänster och blanketter

  Intranät för medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.

 9. Publicerad: 18 januari 2021

  Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2020) - Regeringsuppdrag

  Havs- och vattenmyndigheten har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att redovisa arbetet med att stärka det marina områdesskyddet. Ett stärkt marint områdesskydd ingår i regeringens treåriga satsning Rent hav, som inleddes 2018.

 10. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 30 december 2020

  Kvotändringar

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.