1. Publicerad: 4 juli 2017

    Rapporten utgör ett vetenskapligt underlag och presenterar fakta och information inom området.