1. Publicerad: 6 maj 2019 Uppdaterad: 19 juni 2019

    Havs- och vattenmyndigheten har samlat in synpunkter på förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och planens miljökonsekvensbeskrivning.