1. Publicerad: 2 december 2015

    Tillstånd till vattenkraftverk

  2. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 15 april 2019

    E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.