1. Publicerad: 8 november 2016 Uppdaterad: 26 januari 2017

    VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

  2. Publicerad: 12 december 2018

    En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv