1. Publicerad: 3 oktober 2014 Uppdaterad: 6 februari 2019

    Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.