1. Publicerad: 6 oktober 2015

  Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.

 2. Publicerad: 10 september 2012

  Rapporten ger en allmän bild av miljöbelastningen från det skräp som hamnar i naturen till följd av ett flertal marina och maritima aktiviteter, samt konsekvenserna som detta ger upphov till för våra marina ekosystemtjänster. Rapporten är skriven på engelska.

 3. Publicerad: 31 maj 2018

  En jämförelsestudie mellan pump och trål.

 4. Publicerad: 17 april 2019

  Denna rapport försöker finna åtgärder och styrmedel för att få igång en mer cirkulär ekonomi runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.