1. Publicerad: 10 september 2012

    Rapporten ger en allmän bild av miljöbelastningen från det skräp som hamnar i naturen till följd av ett flertal marina och maritima aktiviteter, samt konsekvenserna som detta ger upphov till för våra marina ekosystemtjänster. Rapporten är skriven på engelska.

  2. Publicerad: 17 april 2019

    Denna rapport försöker finna åtgärder och styrmedel för att få igång en mer cirkulär ekonomi runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.