Sökresultat

 • Fredade arter (3)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Regler (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Arter (2)
 • Publikationer (1)

 • Art (1)
 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida om arter: Flodpärlmussla

Flodpärlmussla

Flodpärlmusslor växer mycket långsamt och har höga krav på miljön de lever i. Ett stort problem är att de har svårt att fortplanta sig, så åtgärder behövs för att säkra livskraftiga bestånd av flodpärlmusslor i Sverige. Arten är fredad i svenska vatten.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.